Smidth - smed - klejnsmed Jens Andersen

Min 4xtipoldefar Jens Andersen var Oldermand for kleinsmedene i Vejle , men hvorfor hans ene søn kom til at hedde: Hans Jensen Smidth kan jeg kun gætte om.

Hans far hed Anders Jensen og var også kleinsmed død 1733. Hans far hed selvfølgelig Jens Andersen og var kleinsmed. Hans 1. søn kom selvfølgelig også til at hedde Anders Jensen, men døde få dage gammel i 1731.

Næste søn blev kaldt Knud Jensen døbt 16. jan. 1733, men han levede heller ikke længe.

Så kom Hans min 3x tipoldefar:

  Vejle Kirkebog 1714-1785. fødte 1735 s. 82 opslag 159. den 2 July Jens Andersen Kleynsmedt b(arn) N(avnlig) Hans, susc [susceptrix = gudmoder] Proustens k(one), Chr. Møllers K(one). Test [testes = faddere] Jes Farver, Ch. Felskerer Friderik Saxe, Jacob Kleynsmed, og Hans Simonsøns fø(r)ste søn, Simon Hansøn.  
Da han bliver viet til Agathe Bech i Vor Frue kirke i København d. 19. juni 1773 står der blot:
  København Vor Frue KB viede 1722-1774 side 188 opslag 190. 19 juli i huuset Hr. Hans Smidt Indspectør i Falster og Madame Agatha Bech sal. Hans Falster E(nke) 4 rd.  
Navnet er ikke blevet til Smidth endnu, men det kommer i den sidste kilde, som omtaler ham, nemlig anførslen ved hans død:
  Sønder Kirkeby KB 1751-1814 s. Døde 1813 (AO opslag 201). 8 mai (1813) blev Insp Sgr. Smidth paa Cors. begravet på S.K. kirkegaard. Ringet. 80 år.  
Der er stadig mange uklarheder omkring Hans Smidth.

Hvordan blev en klejnsmeds søn fra Vejle godsinspektør på Corzelitse gods?
Hvad får ham til at læse til teolog?
Hvad gør ham attraktiv for Agathe Beck, datter af byfogeden i Middelfart?

 

  Sønder Kirkby KB 1751-1814 s. 321 1799 (AO opslag 162). Den 27 september (1799) lod Cand: Theologie Hr. Jens Smidth paa Corzelitze Gaard sin søns /: som var født d. 22 Julÿ/: hjemmedaab /: som var sket d. 28 sammes:/ offentligt bekræfte i S. Alslev Kirke, hans navn blev: Edvard Heinrich. Faddere vare: Frue Conferentzraadinde Colbiørnsen, Jfr. Magr. Hincheldy, Hr Amtsforvalter Thestrup, Hr. Cold Casserer Dahlstrøm, Hr Forvalter Freuchen, hr. forvalter Ramus.  
Agathe Beck