Stapel - en eller flere tyske slægter?

Jeg er stødt på navnet Stapel, 3 forskellige steder i min slægt. Jeg tror, der er en forbindelse mellem de to personer - men måske mellem alle 3.

  Så lad mig høre hvis du:
• Kender en Stapel fra denne tidsperiode
• Kender ”mine personer”
• Kan se en sammenhæng
• Eller har en god ide til at blive klogere!
 
       
1: Louise Stapel (min tiptipoldemor ane 53) anslået født 1785 og før 1815 viet til forpagter Georg Ludvig Küster med hvem hun får sønnen Ludolph Ernst Christian Küster i Harzhof nær Eckernförde i Tyskland. Denne søn vies til Anna Juhl på Hjerndrupgård i Vester Hjerndrup d. 16. nov. 1844 og det er oplysningerne i forbindelse med vielsen som er min 1. kilde:
 
Hjerndrup KB 1837-1885 s. 193 viede 1844 nr. 3 (AO opslag 98).

Viet 16 nov. 1844 Ludolph Ernst Küster, Ungkarl og Pagter i Stenderup i Eltang sogn i Jylland, ægtefødt søn af Hollænderen Georg Ludvig Küster og Louise født Stapel til Harzhof i Angeln* Efter Kongel. concession til Huuscopulation d.d. Kjøbenhavn d. 27 oct. 1844 ægteviet til Jomfru Anna Juhl, ægtef. datter af Gårdmand på Hjerndrupgård Johannes Christian Juhl og Dorthea Truelsen. Vidner Christen Hansen Juhl i Vester Hjerndrup Christen Hansen Juhl i Øster Hjerndrup. Koppeattest: Brudg. d. Eckenførde 1. sept. 1817 Lüders. bruden Haderslev 10 juli 1817 Dr. Schumacher. Alder: Brudgommen 29 år bruden 32 år.

*
NB!"Harzhof i Angeln" kan ikke kan stemme, men der ligger et Harzhof i Eckernförde amt, hvilket også passer til koppeattesten.
 
       
Deres datter Louise Dorthea Magdalene Küster bliver 23 marts 1871 i Hjerndrup kirke viet til købmand fra Odense Valdemar Hansen. (mine oldeforældre)
  Hjerndrup KB 1837-1885 s. 239 viede 1871 nr. 1 (AO opslag 121+122).
23 marts 1871. Valdemar Hansen, ungkarl, Kjøbmand i Odense, søn af Traktør Hans Jørgen Hansen og hustru Dorothea Hansen i Fuglesang nær Næsbyhoved med Louise Dorothea Magdalene Küster, Datter af gårejer Ludolf Christian Ernst Küster i Vester Hjerndrup og hustru Anna Juhl. Concessionen til huscopulation d.d. Haderslev d. 4 marts 1871. Møller. Brudgommen: Alder født 1838 d. 1 januar (331/4 år) Vacc. attest: d.d. 18 april 1851. Møller. Ægtebrev d. St. Hans Præstegård i Odense d. 10 marts 1871 Stunbuik. Bruden: Alder f. d. 26 oct. 1849 (21 3/4 år) vacc. attest: d.d. Haderslev d. 17 august 1869 Merdvig. Attest fra Sønder? amtet i Haderslev d. 20 marts 1871. Vidner: Christian Juhl Hjerndrup, Slotsgartner Stapel fra Odense*.
 
 

*det ene vidne er slotsgartner Stapel (Ludvig Niels Christoffer Stapel) en søn af Valdemar Hansens faster Christian Frederiche Hansdatter døbt 25 febr. 1797 i Vor Frue Kirke i Odense og hendes mand slotsgartner Casper Philip Stapel

 

2: Casper Philip Stapel (24aM) f. 12/3 1789 i Geltingen – død 20/5 1848. Slotsgartner i Odense. Gift 22 feb. 1816 i Skt. Knuds Odense med Christiane Frederiche Hansdatter, en datter af klubvært Niels Hansen (1756-1838) og Karen Rasmussen (1768-1850) .
han får denne omtale: Årbog for historisk samfund i Odense og Assens amter 1932 s. 220
Casper Philip Stapel var født 12/3 1789 i Geltingen i Tyskland (Hannover) og døde 20/5 1848; det var ham overdraget at omlægge Slotshaven. Han afløstes af sin Søn, Ludvig Niels Christoffer Stapel*, der var født 20.4.1817. Han havde været Elev paa Frederiksberg Slot, hvorfra han tog Gartnerekksamen 1836. Var Gartner paa Dragsholm fra 1837 og assisterede Faderen fra 1843. Han blev den sidste Slotsgartner i Odense og tog sin Afsked som saadan 1892, men havde alligevel nogle Aar endnu et vist Indseende med eller Arbejde i Haven og fejrede sit 50-Aars Jubilæum i 1895. Han døde 3/3 1904, og efter denne Tid er Slotshaven gaaet i Funktion som kommunalt Anlæg".
*Denne søn danner så forbindelsen til d. 3. stapel. se herunder
 
 
Ludvig Niels Christopher Stapel (24a2) slotsgartner i Odense. F. 20/4 1818 i Odense dbt. Skt Hans 22 apr. 1818,Viet 1. gang før 1850 til Christiane Ludovica Vilhelmine Olsen f. omkr. 1810 og død 10 maj 1872 begravet Skt. Hans 16 maj 1872. (ingen kendte børn af dette ægteskab) viet i 2. ægteskab før 1874 til Louise Lucie Elisabeth Stapel f. 11/12 1836 på Villestofte i Pårup sogn, en datter af gartner Johan Joachim Gottlieb Stapel og Charlotte Amalie Rasmussen (se disse) Ludvig blev uddannet på Frederiksbergslot 1836, Dragsholm 1837, gartnerassistent i Odense 1843 og slotsgartner (den sidste) 1845-1892. han er død i Odense 3/3 1904 og begravet 8 marts i Skt. Hans kirke. Louise Lucie lever da stadig men er ikke fundet død i Skt. Hans KB frem til 1912. (3 børn
       
3: Johan Joachim Gottlieb Stapel f. omkr 1790 i Tyskland måske i Binebüttel nær Hannover (FT 1845) eller Lüneburg (FT 1860) viet 23 maj 1823 i Øster Hæsinge Kirke til Charlotte Amalie Rasmussen (f.6/10 1799-25/10 1870) en datter af forpagter på Brobygård Henrik Jacob Rasmussen og Anna Elizabeth Husendahl. Ved vielsen er han gartner på Arreskov i Øster Hæsinge, i 1832 i Hårby sogn, 1840 på Skovsgård i Villetofte i Pårup sogn som han står som eier af i FT 1850 og 55.død 26/6 1871 i Odense og begravet 30 juni i Skt. Knuds Kirke. Hans hustru døde året før d. 15 oktober og blev begravet i Skt. Knuds d. 20 okt. 1870. Jeg kender 4 børn af dette ægteskab

 
Så jeg har disse 3 Stapel - er der en forbindelse?
  Louise Stapel (53) anslået født 1785 i Tyskland
Casper Philip Stapel (24aM) f. 12/3 1789 i Geltingen
Johan Joachim Gottlieb Stapel f. omkr 1790 i Tyskland måske i Binebüttel nær Hannover (FT 1845) eller Lüneburg
 

Dette billede fra "Danske Gartnere" 1927 viser ikke C. Ph. Stapel, men derimod sønnen Ludvig Niels Christopher Stapel