Skuespiller Betty Christiane Christensen

Betty, min tipoldemor, måtte sande, at der ikke var plads til mere end 1 primadonna på Det Kongelige Teater i København, så derfor måtte hun rejse til Oslo for at få den fulde opmærksomhed.

Hvor mange ville tro, at der skulle gemme sig en af de kommende stjerner, bag denne meddelelse i Den Kgl. Fødselsstiftelses Kirkebog:

  Barn nr. 155 mor nr. 149 født 5 marts døbt 7 marts 1818 Betty Christiane.  
Dansk biografisk leksikon fra 1905 fortæller, i bind 19 s. 111, historien sådan:

 

Smidth, Betzy (kaldet Betty) Christiane, 1818-92, Skuespillerinde, hvis Fader var Sergent i Artilleriet Christensen, fødtes 5. Marts 1818, fremtraadte første Gang ved Musikkonservatoriets Aftenunderholdning 24. Marts 1833 og fik 5. April 1836 sin Debut paa det kongl. Theater som Catharine; Aaret efter gik hun til Christiania, hvor hun blev en meget yndet Skuespillerinde og udviklede sig til (E. Bøgh). Ved Udgangen af 1848-50 forlod Mad. S., som hun var bleven n. Juni 1838 ved Ægteskab med ovfr. nævnte Anton S., Christiania for atter at prøve Lykken paa det kongl. Theater i Kjøbenhavn, men heller ikke nu slog hun, til Trods for sin vindende Fremtræden, igjennem og søgte derfor Aaret efter til Kasino; her stilledes hun dog i Skygge af Mad. A. Rosenkilde, hvorfor hun fra 1851-52 tog Engagement ved M. V. Bruns Provinsselskab. Med 1855-S^ vendte hun tilbage til Kasino og vandt sig nu hurtig en fast Plads i det kjøbenhavnske Publikums Gunst, som hun ved sin borgerlige Ærlighed bevarede, skjønt hun 2 Gange (1868-69 og 1873-75) udvandrede til Bergen, først paa Kasino og senere paa Folketheatret under sin Udvikling fra tækkelig Vaudevilleelskerinde til hyggelig Husmoder og myndig Bedstemoder. Efter at hun paa sin 65aarige Fødselsdag havde fejret 50 Aars Skuespillerindejubilæum, trak hun sig ved Aarets Udgang tilbage fra Scenen; senere optraadte hun som Gjæst paa Kasino som Stine; sidste Gang 23. Dec. 1885. B. S. døde 31. Jan. 1892 i Kjøbenhavn. Kilder: Dansk Theater-Aarbog 1891-92, S. 128 ff. Schmidt, Skuespil og Theater-forhold i Odense S. 140 f. E. Bøgh, Min første Forfattertid S. 179. 200. 205 f.
   
     
Som så mange andre giftede Betty sig med en af samme uddannelse, nemlig Anton Julius Smidth. Hans karriere som skuespiller blev kort, men i stedet kastede han sin energi ind på fiskeriets fremme og fungerede i en periode omkring 1865 som regeringens konsulent i Fiskerispørgsmål.
     
Bettys forældre ved jeg ikke meget om!

Bettys far Fyrværker ved det Kgl. Artilleri Christian Frederik Christensen, er måske død omkring 1833. Om det er sket i forbindelse med hans arbejde, har jeg heller ikke fundet ud af endnu.

     
Hendes mor gifter sig igen med Skomager Rasmus Jensen, som det kan ses ved folketællingen d. 1. februar 1850 - det sidste jeg kender til Trine Jensen.
 

København (Staden), Købmager Kvarter, Købmager kvarter, Lille Regnegade 184, 2den sal, 537.

Rasmus Jensen, 48, Gift, , skomagersvend, huusfader, Nyborg
Trine Jensen, 54, Gift, , hans kone, Kjøbenhavn
Betty Christiane Schmidt, 31, Gift, , deres datter, skuespiller, Ditto
Balduvin Julius Jensen, 16, Ugift, , er i stentrykkerlære, Jensens børn, Ditto
Fritz Anton Jensen, 9, Ugift, , Jensens børn, Ditto
Gottfred Andreas Ostermann ??, 25, Ugift, , møllesvd., fraværende indkaldt til krigstjeneste, Ditto.

 
     
Når man tænker på hendes lidt anonyme start på livet, er det tankevækkende at læse følgende afslutning på en stor omtale på forsiden af "Søndags-Posten d. 14 februar 1892:

"Forrige Fredag jordedes Fru Smidth fra Matthæus Kirken under stor Deltagelse. Mange skuespillere havde givet Møde for at ledsage den Gamle, der var Kjendt og agtet af dem alle, til Graven; talrige krandse dækkede kisten. Pastor Levinsen holdt Talen, meden en Søn af den afdøde, Pastor Smidth, i hjertelige Ord bragte en varm Tak, til den opofrende Moder, for hvad hun havde været for ham og hans Sødskende"